Warsztaty Kultury Średniowiecznej – Nasze Korzenie

Majówka archeologiczna odbywająca się cyklicznie w Chodliku, w roku bieżącym (2013) będzie nosiła tytuł: „Warsztaty Kultury Średniowiecznej – Nasze Korzenie”.


Dość nietypowy i pewnie dla niektórych mylący jest termin tegorocznej imprezy – 26,27, 28 maja. Czyli od niedzieli do wtorku włącznie.


Warsztaty Kultury Średniowiecznej – Nasze Korzenie” są realizowane pod patronatem naukowym Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich w Warszawie. W realizacji zadania będą pomagać studenci Instytutów  Archeologii: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Warto wspomnieć również o tym, że serwis Chodlik.com objął imprezę patronatem medialnym.

Program imprezy:


26 maja (niedziela) – od 14.00 do zmroku. Największa atrakcja dnia pierwszego będzie miała miejsce późnym wieczorem. Będziemy bowiem mieli niepowtarzalną okazję uczestniczyć w dwóch wydarzeniach: rekonstrukcji wczesnośredniowiecznego obrzędu pogrzebowego przygotowanego na podstawie ostatnich wyników badań chodlikowskich kurhanów oraz w widowisku obrzędowym „Taniec z ogniem”.


27 i 28 maja 2013 (poniedziałek, wtorek) – w godz. od 9.00 do 16.00. Uczestnicy imprezy będą mieli szansę na to, by poznać dzieje Kotliny Chodelskiej, dowiedzieć się jak wyglądało życie codzienne w wiekach średnich oraz pradziejach oraz zobaczyć jak tak naprawdę wygląda praca archeologa.

 

Naukowcy z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk na przykładzie prawdziwego wykopu archeologicznego pokażą, w jaki sposób odczytują przeszłość z układu nawarstwień, zaprezentują sposoby pracy oraz najnowsze techniki dokumentacji. W programie przewidziana jest również pokaz wystawy prezentującej najnowsze dokonania naukowe.


Tradycyjnie będzie można także zapoznać się z dawnym rzemiosłem: garncarstwem, kowalstwem, krzemieniarstwem, dziegciarstwem, rogownictwem, tkactwem, wyrobem biżuterii, wczesnośredniowieczną kuchnią oraz uczestniczyć w warsztatach klejenia ceramiki, wyrobu biżuterii z drutu i blaszek miedzianych, wyplatania mat z liści pałki wodnej i kory drzew.

 


Ceny biletów wstępu na teren warsztatów:

- bilet szkolny - 5 zł.

- bilet normalny - 8

- bilet rodzinny - 12