Wilków

Wilków rozciąga się wzdłuż zachodniej granicy Małopolskiego Przełomu Wisły. Jest to teren pełen wspaniałych widoków, polnych dróg, sadów i chmielników. Jednak oprócz tego zobaczyć możemy tam też wyjątkowe zabytki.

Do najcenniejszych zabytków Wilkowa należy kościół parafialny p.w. św. Floriana i św. Urszuli. Wybudowany na miejscu nieistniejącego dziś już kościoła, powstałego wraz z parafią w 1325r, który dotrwał do początków XVII wieku. Obecnie istniejący kościół, powstał z fundacji rodziny Głuskich w latach 1613 - 1631. I choć w roku 1720 został zniszczony przez pożar, to w połowie XVIII w. go odbudowano.

Warta uwagi jest też kościelna dzwonnica zaprojektowana w 1921 roku przez Karola Sicińskiego, znanego architekta i konserwatora, związanego ściśle z miastem Kazimierzem Dolnym. Przy kościele, znajduje się też wikarówka i organistówka - obie budowle są drewniane o konstrukcji zrębowej i belkowanych stropach.

Będąc na miejscu, warto również przyjrzeć się bliżej kapliczce św. Jana Nepomucena. Kapliczka ta ufundowana została przez mieszkańców w 1925 roku.

Oprócz tego, będąc w Wilkowie warto zwrócić uwagę na pozostałości dziewiętnastowiecznej zabudowy - budynek urzędu gminy, areszt gminny, karczma – zajazd "Powiślak", obecny dom parafialny oraz remiza strażacka. Są tam też pozostałości obiektów podworskich: zniekształcony poprzez liczne przebudowy pałacyk i całkowicie zniszczony park, niegdyś zajmujący pow. 1ha.