Polanówka

Polanówka to niewielka wieś położona w gminie Wilków, w województwie lubelskim. Od Chodlika dzieli ją kilka kilometrów lasu, pól i łąk. Miejscowość tą warto odwiedzić zarówno ze względu na piękne krajobrazy, jak i niezwykłą budowlę – kaplicę.

 

 

Kaplica Św. Barbary została wybudowana w 1743 roku przez Marcjannę z Polanowskich Łabęcką, dziedziczkę dóbr. Ośmioboczna kaplica wotywna poświęcona jest św. Barbarze – patronce flisaków, gdyż Polanowscy posiadali spichlerz w Kazimierzu i trudnili się spływem wiślanym. Klasycystyczny styl został nadany kaplicy podczas remontu w 1838 roku, który przeprowadził prawnuk fundatorki Karol Łabęcki.