Dobre

Nazwa wsi pochodzi prawdopodobnie od staropolskiego słowa „debra” oznaczającego stromy stok. W XIX wieku był tam folwark. Do wsi przylega rezerwat przyrody „Skarpa Dobrska”. Utworzony on został w 1991 roku na powierzchni 40 hektarów. Wysokość względna skarpy – ok. 90 m. Skarpa Dobrska wraz z rozgałęzionymi wąwozami tworzy fascynującą rzeźbę terenu.

 

Rezerwat krajobrazowo-florystyczny „Skarpa Dobrska” jest unikalnym fragmentem krajobrazu wyżynnego Polski, gdzie niezwykle silnie kontrastuje ze sobą rozległa równina aluwialna (dno Kotliny Chodelskiej), przełomowy fragment doliny Wisły oraz krawędź Równiny Bełżyckiej (właściwy rezerwat) o wysokości względnej 90 m.

 

Skarpa Dobrska położona jest w obrębie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego w gminie Wilków, między wsiami Dobre i Podgórz.

 

W wyniku badań, na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie około 1200 gatunków reprezentujących 48 rodzin motyli, co stanowi 40% całości fauny krajowej i świadczy o jego unikalnych walorach. Na Skarpie Dobrskiej występuje 356 gatunków roślin naczyniowych. 19 gatunków objętych jest ochroną gatunkową.